Andexanet alfa: hét antidotum voor factor Xa-remmers?

Wat is de waarde voor de Nederlandse praktijk?
Commentaar
10-07-2019
F.A. (Erik) Klok en Menno V. Huisman

Tot voor kort waren er geen specifieke geneesmiddelen beschikbaar die de werking van bepaalde directe orale antistollingsmiddelen – de zogenoemde factor Xa-remmers – kunnen antagoneren. Het huidige beleid is om bij patiënten die factor Xa-remmers gebruiken en een ernstige bloeding krijgen, protrombinecomplex-concentraat (PCC) toe te dienen. Daar lijkt verandering in te komen nu het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) andexanet alfa heeft goedgekeurd als middel om de antistolling door factor Xa-remmers om te keren.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.