Nieuwe orale anticoagulantia in Nederland

15-04-2009
Frank W.G. Leebeek en Pieter Willem Kamphuisen

Recent zijn er twee nieuwe orale antistollingsmiddelen geregistreerd voor de preventie van veneuze trombose bij electieve orthopedische operaties. Deze nieuwe middelen, dabigatran en rivaroxaban, remmen selectief respectievelijk stollingsfactor IIa (trombine) en Xa. Deze middelen hebben grote voordelen boven de bestaande antistollingsmiddelen zoals subcutaan toe te dienen laagmoleculaire heparine of orale vitamine K-antagonisten. Zo is monitoring van het antistollingseffect met laboratoriumtests niet nodig. De antistolling door de nieuwe middelen kan echter niet of nauwelijks gecoupeerd worden. In dit artikel bespreken wij de indicaties, de voordelen en de mogelijke beperkingen van de nieuwe middelen.