Nieuwe orale anticoagulantia in Nederland

Frank W.G. Leebeek
Pieter Willem Kamphuisen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A193

Samenvatting

Recent zijn er twee nieuwe orale antistollingsmiddelen geregistreerd voor de preventie van veneuze trombose bij electieve orthopedische operaties. Deze nieuwe middelen, dabigatran en rivaroxaban, remmen selectief respectievelijk stollingsfactor IIa (trombine) en Xa. Deze middelen hebben grote voordelen boven de bestaande antistollingsmiddelen zoals subcutaan toe te dienen laagmoleculaire heparine of orale vitamine K-antagonisten. Zo is monitoring van het antistollingseffect met laboratoriumtests niet nodig. De antistolling door de nieuwe middelen kan echter niet of nauwelijks gecoupeerd worden. In dit artikel bespreken wij de indicaties, de voordelen en de mogelijke beperkingen van de nieuwe middelen.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, Rotterdam, afd. Hematologie, Rotterdam.

Dr. F.W.G. Leebeek, internist-hematoloog en vasculair geneeskundige.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. P. Kamphuisen, internist en vasculair geneeskundige.

Contact dr. F.W.G. Leebeek (f.leebeek@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties