Andexanet alfa als antidotum voor factor Xa-remmers

Nieuws
Lisa Eurelings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3904

Waarom dit onderzoek?

Remmers van factor Xa (FXa-remmers), zoals apixaban en rivaroxaban, worden frequent ingezet ter preventie of behandeling van trombo-embolische aandoeningen. Bloedingen bij het gebruik van deze middelen kunnen leiden tot aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Omdat er nog geen specifiek antidotum tegen FXa-remmers is, werd recentelijk het middel andexanet…

Auteursinformatie

Contact L. Eurelings (l.eurelings@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa Eurelings ICMJE-formulier
Antistolling couperen met andexanet?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties