Wat is de waarde voor de Nederlandse praktijk?

Andexanet alfa: hét antidotum voor factor Xa-remmers?

Opinie
F.A. (Erik) Klok
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3894
Abstract

Tot voor kort waren er geen specifieke geneesmiddelen beschikbaar die de werking van bepaalde directe orale antistollingsmiddelen – de zogenoemde factor Xa-remmers – kunnen antagoneren. Het huidige beleid is om bij patiënten die factor Xa-remmers gebruiken en een ernstige bloeding krijgen, protrombinecomplex-concentraat (PCC) toe te dienen. Daar lijkt verandering in te komen nu het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) andexanet alfa heeft goedgekeurd als middel om de antistolling door factor Xa-remmers om te keren.

Andexanet alfa (kortweg: andexanet) is een gemodificeerd recombinant geïnactiveerd FXa-molecuul dat het effect van factor Xa-remmers (FXa-remmer) antagoneert. De resultaten van de recent gepubliceerde ANNEXA-4-studie geven een goed inzicht in de antagonerende effecten van andexanet op het antistollingseffect van de directe orale antistollingsmiddelen (DOAC’s) apixaban en rivaroxaban en het laag-moleculairgewicht-heparine (LMWH) enoxaparine.1 Elders in dit tijdschrift is een korte weergave van deze studie te vinden.2

De ANNEXA-4 studie liet zien dat bij patiënten die een FXa-remmer gebruikten en een acute bloeding kregen, het effect van de antistolling door andexanet snel teniet werd gedaan. De anti-FXa-activiteit bij apixaban en rivaroxaban daalde met 92%, en bij enoxaparine met 75%.1 Bij herbeoordeling, 12 uur na inclusie van patiënten in de studie, had 82% van de patiënten een goede of zeer goede hemostase volgens de studiecriteria.1 Deze resultaten zijn hoopgevend voor mensen die DOAC’s gebruiken.

Correctie antistolling niet de hoogste

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde – Trombose en Hemostase, Leiden: dr. F.A. Klok en prof. dr. M.V. Huisman, internisten-vasculair geneeskundigen.

Contact F.A. Klok (f.a.klok@LUMC.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
F.A. (Erik) Klok ICMJE-formulier
Menno V. Huisman ICMJE-formulier
Andexanet alfa als antidotum voor factor Xa-remmers
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties