De visie van de neuroloog

Nieuwe orale anticoagulantia bij atriumfibrilleren

Klinische praktijk
Ewoud J. van Dijk
Peter J. Koudstaal
Yvo B.W.E.M. Roos
Paul J. Brouwers
L. Jaap Kappelle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5283
Abstract

Samenvatting

  • In recente gerandomiseerde studies gaven nieuwe orale anticoagulantia (dabigatran, rivaroxaban en apixaban) bij patiënten met atriumfibrilleren een vergelijkbare of betere bescherming tegen herseninfarcten dan vitamine K-antagonisten (VKA).

  • Ook veroorzaakten nieuwe orale anticoagulantia aanzienlijk minder intracraniële bloedingen.

  • Deze resultaten worden ook gevonden bij patiënten met een hoog risico op complicaties, zoals na een eerder herseninfarct of bij een leeftijd > 75 jaar. Het is onbekend of dit eveneens geldt in de vroege fase na een herseninfarct of bij een bloeddruk > 180/110 mmHg.

  • Monitoren van het antistollingseffect is niet meer nodig met nieuwe orale anticoagulantia. Dit is makkelijker voor de gebruiker, maar geeft minder inzicht in de therapietrouw.

  • Er is geen noodzaak om patiënten die goed reageren op VKA in te stellen op nieuwe anticoagulantia. Bij problemen met het gebruik van VKA of bij een nieuwe indicatie kunnen de nieuwe middelen overwogen worden.

  • Praktische zaken zoals interactie met andere medicatie, therapietrouw, couperen bij bloeding, monitoren van het antistollingseffect en asymptomatische verslechterende nierfunctie, moeten verder worden onderzocht.

Auteursinformatie

*Namens de Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

UMC St Radboud, afd. Neurologie, Nijmegen.

Dr. E.J. van Dijk, neuroloog.

Erasmus MC, afd. Neurologie, Rotterdam.

Prof.dr. P.J. Koudstaal, neuroloog.

AMC, afd. Neurologie, Amsterdam.

Dr. Y.B.W.E.M. Roos, neuroloog.

Medisch Spectrum Twente, afd. Neurologie, Enschede.

Dr. P.J. Brouwers, neuroloog.

UMC Utrecht, afd. Neurologie, Utrecht.

Prof.dr. L.J. Kappelle, neuroloog.

Contact dr. E.J. van Dijk (e.vandijk@neuro.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: De werkgever van E.J. van Dijk ontving financiële vergoeding van Boehringer Ingelheim voor consultancy-werkzaamheden en voor het geven van lezingen. P.J. Koudstaal ontving royalty’s voor het boek Neurologie. L.J. Kappelle en P.J. Brouwers ontvingen financiële vergoeding van Boehringer Ingelheim en Bayer Health Care voor het ontwikkelen van onderwijspresentaties het geven van lezingen en consultancy-werkzaamheden. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Ewoud J. van Dijk ICMJE-formulier
Peter J. Koudstaal ICMJE-formulier
Yvo B.W.E.M. Roos ICMJE-formulier
Paul J. Brouwers ICMJE-formulier
L. Jaap Kappelle ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties