Aanbevelingen over orale anticoagulantia
Open

alternatieven voor het advies van de Gezondheidsraad
Commentaar
06-07-2012
J.R.B.J. (Koos) Brouwers, Ele Visser en Maarten J. Beinema

De Gezondheidsraad (GR) adviseert in het onlangs verschenen rapport een ‘gedoseerde introductie’ van de nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC’s).1 Antistolling is een hoogrisicotherapie met veel onnodige doden en ziekenhuisopnames en vormt sinds het in 2010 verschenen rapport ‘Keten trombosezorg niet sluitend’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook een politiek gevoelig onderwerp. De GR beoordeelde de NOAC’s op hun therapeutische waarde, de gevolgen voor trombosediensten en de kosten, en vergeleek de Nederlandse situatie met die in het buitenland.

In het advies worden de voordelen onderbelicht en worden de nadelen van NOAC’s, – risico op bloedingen, hogere kosten en de gevolgen voor trombosediensten – overbelicht. De kwaliteit van de huidige antistollingsbehandeling in Nederland ligt al enige tijd onder vuur, getuige de uitkomsten van het ‘Hospital admissions related to medication’(HARM)-onderzoek en het rapport van IGZ over de trombosediensten.

De NOAC’s lijken effectiever dan de vitamine K-antagonisten (VKA’s), omdat er minder patiënten ...