Anafylaxie na ijzerdextraan bij een zwangere vrouw

Klinische praktijk
Madeleine S.Q. Kortenhorst
Ankie M. Harmsze
Tom H.M. Hasaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5264
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

IJzerdeficiëntie is een veelvoorkomende oorzaak van anemie tijdens de zwangerschap en leidt vaak tot vermoeidheid en malaise. Om complicaties tijdens de bevalling te voorkomen is tijdige ijzersuppletie belangrijk.

Casus

Een 30-jarige multipara die 37 weken zwanger was, kwam op de polikliniek vanwege vermoeidheid en een licht gevoel in het hoofd. 1 maand eerder had zij orale ijzersuppletie voorgeschreven gekregen, maar had deze niet ingenomen. Omdat de Hb-waarde gedaald was naar 6,3 mmol/l werd besloten tot behandeling met ijzerdextraan intraveneus. Tijdens het toedienen van de testdosis werd patiënte acuut dyspnoïsch en had ze veel pijn in de buik en rug. Er werd foetale bradycardie vastgesteld, waarna patiënte een spoedkeizersnede onderging. Er werd een gezonde zoon geboren, met een arteriële pH van 7,05 (base-excess: -7,6 mmol/l) en een veneuze pH van 7,18 (base-excess: -6,8 mmol/l).

Conclusie

Deze casus demonstreert dat anafylaxie voor dextraan altijd kan optreden met potentieel letale gevolgen, ook als er geen bekende onderliggende risicofactoren aanwezig zijn.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven.

Afd. Gynaecologie en obstetrie: dr. M.S.Q. Kortenhorst, aios gynaecologie; dr. T.H.M. Hasaart, gynaecoloog.

Apotheek: dr. A.M. Harmsze, ziekenhuisapotheker.

Contact dr. M.S.Q. Kortenhorst (madykortenhorst@yahoo.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 oktober 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties