Foetale nood kan het eerste teken zijn

Shock in de zwangerschap

Klinische praktijk
Tineke F.M. Vergeldt
Madeleine S.Q. Kortenhorst
Tom H.M. Hasaart
Lia D.E. Wijnberger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6606
Abstract

Dames en Heren,

Shock is een levensbedreigende situatie, gekenmerkt door hypoperfusie van vitale weefsels. Door hemodynamische veranderingen in de zwangerschap kan maternale shock lang gemaskeerd blijven. Foetale nood kan het eerste teken zijn van shock bij een zwangere. Ter illustratie beschrijven wij 2 ziektegeschiedenissen van zwangeren die in shock waren geraakt. De casusbeschrijving van een derde patiënte die tijdens haar zwangerschap in shock raakte, verscheen in 2012 in het NTvG.1

Patiënt A, een 33-jarige gravida 1 para 0, zou na een ongecompliceerde graviditeit bij een amenorroeduur van 40 weken door de verloskundige worden overgedragen aan de tweede lijn omdat de vliezen meer dan 24 h gebroken waren. Haar voorgeschiedenis was blanco, behoudens een diagnostische laparoscopie waarbij endometriose was vastgesteld. Zij gebruikte geen medicatie. Patiënte werd ‘s nacht wakker van een knapje in haar buik waarna zij direct onwel werd, gekenmerkt door zweten, misselijkheid, collapsneiging, kortademigheid en oorsuizen…

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Eindhoven.

Drs. T.F.M. Vergeldt en dr. M.S.Q. Kortenhorst, aiossen gynaecologie; dr. T.H.M. Hasaart, gynaecoloog.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Arnhem.

Dr. L.D.E. Wijnberger, gynaecoloog.

Contact drs. T.F.M. Vergeldt (tinekevergeldt@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Tineke F.M. Vergeldt ICMJE-formulier
Madeleine S.Q. Kortenhorst ICMJE-formulier
Tom H.M. Hasaart ICMJE-formulier
Lia D.E. Wijnberger ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties