Als kleine kinderen groot worden, blijft de obstipatie soms bestaan

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2191

Chronische obstipatie, dikwijls samengaand met encopresis (het vervuilen van het ondergoed met feces), komt dikwijls voor bij kinderen. Hoewel aangenomen wordt dat ‘de meeste kinderen er wel overheen zullen groeien’ zijn er weinig harde bewijzen voor deze veronderstelling. Daarom hebben Van Ginkel et al. gedurende gemiddeld 5 jaar (uitersten: 1-8…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties