Algoritme zinvol bij de vroegdiagnostiek van het ovariumcarcinoom?

Nieuws
A.L.M. (Toine) Lagro-Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4675

Waarom dit onderzoek?

Ovariumcarcinomen worden doorgaans te laat ontdekt en de kansen op overleving zijn laag. Het zoeken is naar betere opsporingsmethoden. Screening is met de huidige kennis geen optie. Mogelijk biedt een selectie-instrument in de huisartspraktijk de oplossing.

Onderzoeksvraag

Kunnen we een algoritme ontwikkelen en valideren dat patiënten identificeert…

Auteursinformatie

Contact (a.lagro-janssen@elg.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties