Voorzichtig met aanpassen richtlijn osteoporose

Opinie
Petra J.M. Elders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A419
Abstract

In de afgelopen jaren hebben diverse auteurs aangedrongen op aanpassing van zowel de CBO-richtlijn als de NHG-standaard ‘Osteoporose’.1-3 De belangrijkste kritiekpunten waren dat te weinig mensen voor een botdichtheidsmeting in aanmerking komen als men de NHG-standaard volgt en dat de aanwezigheid van wervelinzakkingen bij de behandelbeslissing betrokken dient te worden. Mijns inziens is er geen grond om de huidige adviezen op belangrijke punten aan te passen.

Spraakverwarring

Er bestaat veel verwarring over de definitie van osteoporose. De WHO definieert de aandoening op grond van een meting van de botmineraaldichtheid en spreekt van ‘osteoporose’ als de botmineraaldichtheid (BMD) verlaagd is ten opzichte van jong-volwassenen en van ‘ernstige osteoporose’ als er tevens fracturen zijn. De Nederlandse richtlijnen definiëren osteoporose als een verhoogd risico op fracturen waarbij BMD verlaagd is en/of de kwaliteit van het bot slecht is.4,5 Hierdoor is er dus meer aandacht voor het fractuurrisico. Men is het erover…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Contact Dr. P.J.M. Elders, huisarts (p.elders@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2009

Ook interessant

Reacties