Gewichtsverlies als uiting van een maligniteit

Een paar voeten op een weegschaal en een geel meetlint.
Jasper L.A. Vleugels
Anniek Vlijm-Kiewiet
Frank G.J. Kallenberg
Gabor E. Linthorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6230
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over onbedoeld gewichtsverlies. Dat kan een alarmsymptoom zijn voor een onderliggende maligniteit, maar dat is het niet altijd. Wanneer zou de huisarts een patiënt met onbedoeld gewichtsverlies moeten verwijzen, en wanneer is het verantwoord om af te wachten?

Onbedoeld gewichtsverlies geldt als mogelijk alarmsymptoom voor een onderliggende maligniteit. Met een maligniteit in de differentiaaldiagnose zal de huisarts laagdrempelig aanvullende diagnostiek verrichten of de patiënt naar de tweede lijn verwijzen. Het zou helpen als andere risicofactoren of gegevens in de anamnese, het lichamelijk onderzoek of het aanvullend onderzoek bijdragen aan de beslissing om snel door te verwijzen voor diagnostiek of juist het beloop af te wachten. In deze klinische les beschrijven wij drie patiënten die werden geanalyseerd voor gewichtsverlies. Aan de hand van deze patiënten en op basis van recente literatuur geven we aanbevelingen wanneer doorverwijzen wenselijk is of een afwachtend beleid mogelijk lijkt.

Patiënt A, een 59-jarige man die bekend is met heroïne- en cocaïne-abusus, en matig COPD met fors bulleus emfyseem, werd door de huisarts verwezen wegens onverklaard gewichtsverlies. De patiënt had circa 15 kg aan gewicht verloren. Met oriënterend bloedonderzoek had de huisarts een licht verhoogde…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam: dr. J.L.A. Vleugels, aios interne geneeskunde (tevens: locatie VUmc, afd. Inwendige Geneeskunde); dr. A. Vlijm-Kiewiet, internist-oncoloog (tevens: locatie VUmc, afd. Inwendige Geneeskunde); dr. G.E. Linthorst, internist-endocrinoloog. Amsterdam: dr. F.G.J. Kallenberg, waarnemend huisarts.

Contact J.L.A. Vleugels (j.l.vleugels@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jasper L.A. Vleugels ICMJE-formulier
Anniek Vlijm-Kiewiet ICMJE-formulier
Frank G.J. Kallenberg ICMJE-formulier
Gabor E. Linthorst ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties