Artikel voor onderwijs en opleiding

Onbedoeld gewichtsverlies

Een set weegschaalgewichten op een rij van groot naar klein.
Myrthe M. Kuijpers
Herma ten Have
Ukie Harkema
Annemarie H. Pijlman
Kristel M. van Asselt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8076
Abstract

Dit artikel is een actualisatie van een eerder verschenen leerartikel Onbedoeld gewichtsverlies (D6025). In de rubriek ‘10 vragen over’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Op de hoogte blijven van nieuwe ‘10 vragen over’-artikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen? 

⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier ‘10 vragen over’ te volgen⚡

In dit leerartikel gaan wij in op de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende oorzaken van afvallen aan de hand van 11 vragen uit de praktijk. Het belang van anamnese, lichamelijk onderzoek en de mogelijke inzet van aanvullend onderzoek komen ter sprake. Daarnaast besteden we aandacht aan de indicaties voor een verwijzing naar de tweede lijn en het consulteren van de diëtist.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 12 februari 2026.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Onbedoeld gewichtsverlies is een klacht waarmee de huisarts regelmatig wordt geconfronteerd. In de NIVEL-huisartsenregistratie van 2022 wordt een incidentie van gewichtsverlies genoemd van 5,5 per 1000 patiëntjaren (mannen: 4,6; vrouwen: 6,5). De meest voorkomende definitie van onbedoeld gewichtsverlies is een vermindering van het lichaamsgewicht van meer dan 5% in 6 maanden. Gewichtsverlies kan ook functieverlies veroorzaken, doordat spierafbraak optreedt. Alhoewel de oorzaak soms eenvoudig is vast te stellen, ligt het antwoord regelmatig minder makkelijk voor het oprapen.

Algemeen

Wat veroorzaakt onbedoeld gewichtsverlies?

In tabel 1 staan de meest voorkomende oorzaken van gewichtsverlies.1 Veel mensen associëren onbedoeld gewichtsverlies met een…

Auteursinformatie

St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein: drs. M.M. Kuijpers, aios interne geneeskunde; drs. A.H. Pijlman, internist-vasculair geneeskundige. Careyn, Utrecht: drs. H. ten Have, diëtist. Diëtistenpraktijk Harkema, Vleuten/Maarssen: U. Harkema, diëtist. UMC Utrecht, afd. Huisartsgeneeskunde en Verplegingswetenschappen, Utrecht: dr. K.M. van Asselt, huisarts en onderzoeker (tevens: Huisartsenpraktijk Kockengen).

Contact K.M. van Asselt (k.m.vanasselt-2@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Myrthe M. Kuijpers ICMJE-formulier
Herma ten Have ICMJE-formulier
Ukie Harkema ICMJE-formulier
Annemarie H. Pijlman ICMJE-formulier
Kristel M. van Asselt ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties