AIDS; nieuwe ontwikkelingen. IV. Veranderingen van huisartsgeneeskundige zorg door nieuwe behandelingsmogelijkheden van patiënten met HIV-infectie

Klinische praktijk
L. Wigersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1051-4
Abstract

Samenvatting

– Onlangs is er een combinatietherapie beschikbaar gekomen voor patiënten met een HIV-infectie, bestaande uit 2 ‘reverse transcriptase’-remmers en 1 proteaseremmer.

– Deze combinatiebehandeling heeft gevolgen voor de huisartsgeneeskundige zorg op het gebied van diagnostiek, behandeling, controle en begeleiding van patiënten met HIV en AIDS, voorlichting aan patiënten die om de HIV-test verzoeken, informatievoorziening aan seropositieve patiënten die nog niet behandeld worden en voor de samenwerking en taakafbakening tussen huisartsen en AIDS-specialisten.

– De nieuwe combinatiebehandeling plaatst patiënten voor nieuwe problemen, zoals medicalisering van hun bestaan, bijwerkingen en therapietrouw; ook verandert hun levensperspectief (sociale reïntegratie, werkhervatting).

– In de medische begeleiding verschuift het accent naar vroeg beginnen met behandelen, stimuleren van therapietrouw, controle van het effect en van eventuele neveneffecten van de behandeling en hanteren van de onzekerheid bij de patiënt over de duurzaamheid van het effect.

– Indien de nieuwe behandeling ook op lange termijn succesvol blijkt, zal HIV-infectieAIDS een chronische ziekte worden, zodat de zorgbehoeften en zorgmethoden veel meer gaan lijken op die bij andere chronische ziekten. Er zal meer behoefte komen aan extramurale zorg, hetgeen nieuwe eisen stelt aan opleiding en nascholing van huisartsen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.L. Wigersma, huisarts.

Ook interessant

Reacties