Adjuvante behandelingen voor sepsis en shock: welke zijn effectief?

Opinie
A.B.J. Groeneveld
A. Beishuizen
B.J. Appelmelk
A.R.J. Girbes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1718-22
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1725 en 1749.

Ernstige sepsis door een microbiële infectie wordt in ongeveer 30 van de gevallen gecompliceerd door septische shock; de sterftekans is ongeveer 50.1 De sterftekans is de laatste decennia nauwelijks verminderd ondanks betere inzichten in de pathofysiologie en toegenomen therapeutische mogelijkheden. Dit komt deels door een toename van het aantal patiënten met complexe en ernstige onderliggende ziekten en deels doordat nieuwe sepsistherapieën geen aantoonbaar overlevingsvoordeel hebben opgeleverd.2 Nieuwe inzichten in de afweer van de gastheer zouden echter kunnen wijzen op een doorbraak.1-3

Vooraf moet worden vastgesteld dat voor de diagnose ‘sepsis’ en ‘shock’ ‘harde’ criteria ontbreken, zodat ondubbelzinnige identificatie van sepsispatiënten moeilijk is.1 4 De ontwikkeling van shock tijdens een infectie hangt sterk af van de mate van verspreiding van de infectie en de gastheerrespons.1 4 5 Het idee is immers dat een overmatige gastheerrespons veeleer…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Intensive Care: dr.A.B.J.Groeneveld, dr.A.Beishuizen, dr.A.R.J. Girbes, internist-intensivisten.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr.B.J.Appelmelk, biochemicus.

Contact dr.A.B.J.Groeneveld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties