Acute maagdilatatie en A. mesenterica superior-syndroom bij zwakzinnigen

Klinische praktijk
T.J. de Koning
C. van Schie
J.J.J. Waelkens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1960-3
Abstract

Samenvatting

Drie mannelijke zwakzinnigen van 24, 30 en 14 jaar oud overleden na acute maagdilatatie met ruptuur of perforatie. Bij 2 van hen bestond mentale retardatie van perinatale origine met spastische quadriplegie, de andere patiënt had het syndroom van Down. Bij obductie bleek dat bij 2 patiënten het A. mesenterica superior-syndroom (AMSS) de oorzaak van de maagdilatatie was; bij 1 patiënt bleef de oorzaak van de maagdilatatie onbekend. Alledrie de patiënten verkeerden in een matige tot slechte voedingstoestand en hadden scoliose. Eén AMSS-patiënt had kort tevoren een fundoplicatie volgens Nissen ondergaan wegens hiatushernia met braken en gastro-oesofageale reflux. Een andere patiënt kreeg na decompressie van de dilatatie een ernstige maagbloeding.

Bij zwakzinnigen bestaan soms meerdere risicofactoren voor AMSS (anorexie, ernstig gewichtsverlies in korte tijd, sterke lendenlordose, scoliose en correctie van scoliose door middel van operatie of gipskorset, langdurig liggen, boulimie). Preventie van acute maagdilatatie is mogelijk door een goede voedingstoestand na te streven.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Eindhoven.

T.J.de Koning, assistent-geneeskundige (thans: Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht); dr.J.J.J.Waelkens, kinderarts.

Severinusstichting, Veldhoven.

C.van Schie, huisarts.

Contact T.J.de Koning

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties