Acute leververvetting tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Lisanne Martens
Sana Otten
Dave H.T. Tjan
Angelique J.C.M. van Dongen
Nicoline E. Janssen-Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2930
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Acute leververvetting is een zeldzame, spoedeisende complicatie van de zwangerschap met mogelijk dodelijke gevolgen voor zowel moeder als kind.

Casus

Een aterme primigravida met diabetes gravidarum kwam naar het ziekenhuis met misselijkheid en braken als belangrijkste klachten. De onderzoeksuitslagen pasten bij acute leververvetting tijdens de zwangerschap (AFLP). Er werd gestreefd naar een spoedige baring, gezien de ernst en de snelle progressie van het ziektebeeld. Na opname op de IC konden patiënte en haar kind uiteindelijk in goede conditie het ziekenhuis verlaten.

Conclusie

AFLP is een zeldzame en potentieel levensbedreigende aandoening tijdens de zwangerschap die multidisciplinaire samenwerking vereist. Kennis van het ziektebeeld, een tijdige diagnose en behandeling en anticiperen op te verwachten complicaties zijn essentieel om sterfte van moeder en kind te voorkomen. Diabetes gravidarum kan het stellen van de diagnose bemoeilijken. Meer onderzoek is nodig naar mogelijkheden voor vroege diagnostiek of screening en naar de gevolgen op de lange termijn voor moeder en kind.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede. Afd. Gynaecologie & Verloskunde: drs. L. Martens, anios obstetrie en gynaecologie; dr. A.J.C.M. van Dongen en drs. N.E. Janssen-Jansen, gynaecologen. Afd. Intensive Care: drs. S. Otten, anios intensive care; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist.

Contact L. Martens (martensl@zgv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Ook interessant

Reacties