Trombocytopenie tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Casper Rokx
Reinout M. Swart
Anja A. van Houten
M.B. (Rineke) Leys
Johannes J. Duvekot
Peter A.W. te Boekhorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6445
Abstract

Dames en Heren,

Bij 7-10% van de zwangeren in Nederland wordt op enig moment trombocytopenie geconstateerd; hierbij is het trombocytenaantal 9/l. Bij het zoeken naar de onderliggende oorzaak, het instellen van de therapie en de begeleiding van patiënten tijdens de zwangerschap en perinatale periode zijn diverse specialismen betrokken. Aan de hand van de volgende patiënte bespreken wij het klinische probleem van trombocytopenie tijdens de zwangerschap.

Patiënt A, een 30-jarige Marokkaans-Nederlandse vrouw (gravida 2, para 1) met een blanco voorgeschiedenis, bezocht de Spoedeisende Hulp in haar 35e zwangerschapsweek vanwege spontaan gebroken vliezen bij een volkomen stuitligging. Bij patiënte werd routinematig een oriënterend bloedonderzoek gedaan. Bij toeval bleek dat zij een diepe trombocytopenie had (trombocytenaantal: 14 x 109/l; 7 maanden daarvoor 292 x 109/l).

De anamnese gaf geen aanwijzingen voor hemorragische diathese, neurologische uitval, diarree, koorts of een recente virale infectie. Evenmin gebruikte patiënte medicamenten of alcohol…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. C. Rokx, aios interne geneeskunde.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog.

Afd. Hematologie: dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog.

Maasstadziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam.

Drs. R.M. Swart, internist-nefroloog; drs. A.A. van Houten en drs. M.B. Leys, internist-hematologen.

Contact dr. P.A.W. te Boekhorst (p.teboekhorst@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6445; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 20 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Casper Rokx ICMJE-formulier
Reinout M. Swart ICMJE-formulier
Anja A. van Houten ICMJE-formulier
M.B. (Rineke) Leys ICMJE-formulier
Johannes J. Duvekot ICMJE-formulier
Peter A.W. te Boekhorst ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties