Acute leververvetting in de zwangerschap
Open

Casuïstiek
12-08-1990
J.A. Schueler, P.A.H.M. van de Lubbe, E.J.M. van Erp, S.J. Smith en J.P. Holm

Acute leververvetting in de zwangerschap is een weinig voorkomend ziektebeeld in het derde trimester van de zwangerschap met een hoge foetale en maternale sterfte. De laatste jaren is gebleken dat de aandoening ook een minder ernstige vorm kan aannemen en wordt de diagnose vaker gesteld. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 3 patiënten wordt nader ingegaan op het ziektebeeld en het mogelijke verband met zwangerschapshypertensie.

Bij zwangere vrouwen met klachten over misselijkheid, braken en pijn in de bovenbuik in het laatste trimester van de zwangerschap moet de leverfunctie bepaald worden. Indien deze gestoord is, dient de diagnose acute leververvetting overwogen te worden. Alleen door vroege opsporing en adequate behandeling kan de hoge foetale en maternale sterfte vermeden worden.