Een systematische review

Actiever en gezonder door leefstijl-apps?

Onderzoek
Joan M. Dallinga
Sandra E. Zwolsman
Vera T. Dekkers
Marije Baart de la Faille-Deutekom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D329
Abstract

Rectificatie

Erratum
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D329
Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In het onderschrift bij tabel 1 staat: ‘Daarbij zijn de zoektermen in de 3 kolommen gecombineerd met de Booleaanse operator AND, de zoektermen in de rijen met OR.’ Dit is niet juist. Deze zin moet worden vervangen door: ‘Daarbij zijn de zoektermen in de 3 kolommen gecombineerd met de Booleaanse operator OR, de zoektermen in de rijen met AND.’

Samenvatting

Doel

Overzicht geven van de literatuur over het effect van smartphone-apps en activiteitsmeters op een gezonde leefstijl.

Opzet

Systematische review.

Methode

In PubMed, de Cochrane Library, Embase en CINAHL zochten we naar relevante artikelen. Inclusiecriteria waren: (a) de interventie was een mobiele app of activiteitsmeter; (b) die bewegen en gezonde voeding stimuleerde; (c) bij volwassen mensen met een ongezonde leefstijl die nog geen aandoening hadden; (d) gericht op preventieve gezondheidszorg, gezondheidsbevordering of gezond gedrag; en (e) waarin het effect op fysieke activiteit, voeding of gewicht werd gemeten.

Resultaten

We includeerden 17 onderzoeken, waarvan 13 met apps en 4 met activiteitsmeters. Het effect van de apps op fysieke activiteit bij mensen met overgewicht of obesitas was in 6 onderzoeken positief en in 3 afwezig. Er was een positief effect op voeding dat in 3 onderzoeken significant en in 2 niet-significant was. Het effect op gewicht was in 6 onderzoeken positief en in 5 afwezig. De bewijskracht van de onderzoeken met apps was matig tot laag. Activiteitsmeters leken fysieke activiteit te kunnen verhogen, maar de kwaliteit van deze onderzoeken was laag. De effecten op gewicht waren tegenstrijdig en de effecten op voeding zijn niet onderzocht.

Conclusie

Apps hebben een globaal positief effect op de fysieke activiteit. Het effect op voeding en gewicht is onduidelijk, maar de trend is dat ze het voedingspatroon verbeteren. Ook activiteitsmeters kunnen de fysieke activiteit verhogen. Om gebruik van apps en activiteitsmeters te kunnen aanbevelen is echter grootschaliger onderzoek nodig, met beter uitgebalanceerde controlegroepen en een langere follow-upduur.

Auteursinformatie

Hogeschool van Amsterdam, faculteit Bewegen, Sport en Voeding, Amsterdam.

J.M. Dallinga, MSc, fysiotherapeut n.p. en bewegingswetenschapper; dr. M. Baart de la Faille-Deutekom, epidemioloog en bewegingswetenschapper (beiden tevens Hogeschool Inholland, Haarlem); V.T. Dekkers, MSc, sportmanagementonderzoeker en communicatiewetenschapper.

Academisch Medisch Centrum, afd. Gynaecologie, Amsterdam.

Dr. S.E. Zwolsman, klinisch epidemioloog.

Contactpersoon: J.M. Dallinga, MSc (j.m.dallinga@hva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joan M. Dallinga ICMJE-formulier
Sandra E. Zwolsman ICMJE-formulier
Vera T. Dekkers ICMJE-formulier
Marije Baart de la Faille-Deutekom ICMJE-formulier
Effectiviteit leefstijl-apps nog niet aangetoond
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties