Gevalideerde methoden om lichamelijke activiteit te kwantificeren

Patiënten in beweging

Klinische praktijk
Esmée A. Bakker
Thijs M.H. Eijsvogels
Femmie de Vegt
Guus S.F. Busser
Maria T.E. Hopman
André L.M. Verbeek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8709
Abstract

Samenvatting

  • Lichamelijke activiteit is een belangrijke component in het behouden en bevorderen van de algemene gezondheid; inactiviteit is echter een groeiend probleem in Nederland.
  • Steeds vaker wordt in de gezondheidszorg om een beweegadvies gevraagd.
  • Voor een goed persoonlijk beweegadvies is het nodig het actuele beweegpatroon van de betrokkene vast te stellen.
  • Er zijn verscheidene methoden om lichamelijke activiteit te meten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve methoden.
  • Subjectieve methoden zijn vragenlijsten en beweegdagboeken. Objectieve methoden zijn indirecte calorimetrie, meting met dubbelgelabeld water, hartslagmeters, versnellingsmeters (activiteitenmonitor) en stappentellers.
  • De keuze voor een methode hangt af van het doel van de meting en de beschikbaarheid van personeel, tijd en financiële middelen.
  • In de klinische situatie wordt een gevalideerde vragenlijst meestal geprefereerd, maar bij effectmeting wordt deze bij voorkeur gecombineerd met een objectief meetinstrument.
Auteursinformatie

Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen.

Afd. Fysiologie: E.A. Bakker, BSc, masterstudent Biomedische Wetenschappen (tevens afd. Health Evidence); dr. T.M.H. Eijsvogels, fysioloog; prof.dr. M.T.E. Hopman, arts-fysioloog.

Afd. Health Evidence: dr. F. de Vegt, voedingskundige-epidemioloog; prof.dr. A.L.M. Verbeek, arts-epidemioloog.

Afd. Eerstelijnsgeneeskunde: drs. G.S.F. Busser, huisarts.

Contact E.A. Bakker, BSc (Esmee.Bakker@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Suzanne A. van Harten-Gerritsen leverde een bijdrage aan de eerste versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Esmée A. Bakker Niet beschikbaar
Thijs M.H. Eijsvogels ICMJE-formulier
Femmie de Vegt ICMJE-formulier
Guus S.F. Busser ICMJE-formulier
Maria T.E. Hopman ICMJE-formulier
André L.M. Verbeek Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties