Financiële prikkels om de leefstijl te bevorderen

Illustratie van een vrouw die een plakoefening doet op een biljet van 10 euro
Koen van der Swaluw
Willem J.J. Assendelft
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7814
Abstract

Ondanks dat we steeds meer weten over de effectiviteit van financiële prikkels ter bevordering van de leefstijl, worden ze nog relatief weinig gebruikt. In dit artikel delen we tien inzichten uit de wetenschap over het aanbieden van financiële prikkels om de leefstijl te bevorderen.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ of ‘Leefstijl is het beste medicijn’. Het zijn slogans die steeds meer aandacht krijgen en steeds relevanter worden. Van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder rookt 20,6%, drinkt 7,3% overmatig alcohol, heeft 50% overgewicht en 14% obesitas.1 Een ongezonde leefstijl is ongelijk verdeeld over de sociaaleconomische lagen van de bevolking en draagt op die manier bij aan gezondheidsverschillen.2 Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast in Nederland.3 Vroegtijdige preventie zou de latere noodzaak van een medicamenteuze behandeling kunnen voorkomen en is kosteneffectiever dan curatieve gezondheidszorg als het gaat om winnen van gezonde levensjaren.4,5

Gezondheidsdoelen

In het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 werden door veel partijen afspraken gemaakt over het terugdringen van overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik.6 In het recentere Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken hoe zorgverzekeraars en gemeenten samen aan de hand van een regionaal plan en…

Auteursinformatie

Radboud Universiteit, afd. Economische Theorie en Economisch Beleid, Nijmegen: dr. K. van der Swaluw, universitair hoofddocent (tevens: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag). Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: prof.dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar Preventie in de zorg.

Contact K. van der Swaluw (koen.vanderswaluw@ru.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Koen van der Swaluw ICMJE-formulier
Willem J.J. Assendelft ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#30 Financiële prikkels
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties