Stoppen met roken met je collega’s en een cadeaubon als het lukt*
Open

Onderzoek
08-04-2019
Lisa M.E. Dohmen, Floor A. van den Brand, C.P. (Onno) van Schayck en Gera E. Nagelhout

Samenvatting

Doel

Eerder onderzoek heeft laten zien dat een op de werkplek georganiseerde stoppen-met-rokentraining in combinatie met financiële beloningen werknemers kan helpen om te stoppen met roken. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke factoren binnen deze interventie volgens de deelnemers zelf hun stopsucces hebben beïnvloed.

Opzet

We hielden semigestructureerde kwalitatieve interviews en analyseerden deze met behulp van de ‘framework’-methode.

Methode

In 2017 interviewden we 24 werknemers van 9 verschillende bedrijven uit de interventiegroep van een cluster-RCT (NL5537). In de RCT volgden alle werknemers een stoppen-met-rokeninterventie op het werk, waarbij werknemers in de interventiegroep cadeaubonnen verdienden als zij succesvol stopten met roken.

Resultaten

De deelnemers waren positief over de stoppen-met-rokeninterventie. Het was laagdrempelig om deel te nemen aan de training, deelnemers hadden steun aan elkaar en de groepstraining stimuleerde groepsdruk. Daarnaast bood de training strategieën om het stoppen langdurig vol te houden. Ook persoonlijke motivatie was een belangrijke succesfactor volgens de deelnemers. Opvallend was dat het merendeel van de deelnemers de financiële beloningen geen motivator vond om te stoppen met roken. De beloningen werden wel aantrekkelijker gevonden door rokers met een laag inkomen dan door rokers met een hoger inkomen.

Conclusie

De succesfactoren volgens de deelnemers waren de groepstraining op de werkplek, persoonlijke motivatie en sociale steun, maar niet de beloningen. Meer onderzoek is nodig om het verschil te verklaren tussen de opvatting van de deelnemers over de effectiviteit van de beloningen en het in de RCT gemeten verschil in het aantal succesvol gestopte deelnemers.