Roken en jongeren

Effectiviteit van preventie- en stoppen-met-rokenprogramma’s
Stand van zaken
14-06-2017
Karin Monshouwer, Simone Onrust, E. (Noor) Rikkers-Mutsaerts en Jeroen Lammers
  • In dit artikel bespreken we de wetenschappelijke kennis over de effecten van interventies die jongeren helpen bij het stoppen met roken en interventies die moeten voorkomen dat jongeren beginnen met roken.
  • Daarnaast beschrijven we de interventies die in Nederland, na een kwaliteitstoetsing, zijn opgenomen in de databank van het RIVM Centrum Gezond Leven.
  • Interventies hebben wisselend succes in het ondersteunen van jongeren bij het stoppen met roken. Er zijn alleen aanwijzingen voor een bescheiden effect van gedragsinterventies.
  • Preventieve interventies worden meestal uitgevoerd in de schoolsetting en leveren een bescheiden bijdrage aan het terugdringen van het aantal jongeren dat begint met roken.
  • Er zijn voorzichtige aanwijzingen voor de effectiviteit van interventies in de geneeskundige setting. Onderzoek hiernaar is echter schaars en zicht op langetermijneffecten ontbreekt.
  • In de databank van het RIVM Centrum Gezond Leven zijn vooral preventieve interventies in de schoolsetting opgenomen en slechts één stoppen-met-rokeninterventie.