Effectiviteit leefstijl-apps nog niet aangetoond

Opinie
Niels H. Chavannes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D936
Abstract

In dit nummer staan de resultaten van een systematische review waarin Dallinga en collega’s zochten naar een antwoord op de maatschappelijk relevante vraag of mobiele apps aantoonbaar leiden tot een actievere en gezonde leefstijl.1 Beleidsmakers in de gezondheidszorg verwachten veel van e-health, en soms moet het wetenschappelijke bewijs het afleggen tegen de mening van zelfverklaarde ‘futuristen’. Niet zelden wordt e-health gepropageerd als panacee voor het tekort aan bemensing in de zorg, gegeven de verwachte toename van het aantal chronisch zieken.2

Uit een eerdere analyse van 108 systematische reviews over de impact van e-health-technologieën blijkt echter dat veel klinische claims niet zijn onderbouwd met hard bewijs.3 Het is daarom zinvol om op transparante wijze te beschouwen welk bewijs er inmiddels beschikbaar is voor de effectiviteit van leefstijl-apps op het gebied van bewegen en gezonde voeding.

Kwaliteit van geïncludeerde studies

Met dit doel zochten Dallinga et al. in PubMed…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Contact Prof.dr. N.H. Chavannes, huisarts (n.h.chavannes@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels H. Chavannes ICMJE-formulier
Actiever en gezonder door leefstijl-apps?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties