Actiever carrièrebeleid nodig voor vrouwelijke artsen

Opinie
Angela H.E.M. Maas
Edith W.M.T. ter Braak
Annelies Verbon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D32
Abstract

De jaarlijkse vervanging van de sectieredacteuren van het NTvG (afgelopen najaar: 5 mannen en 1 vrouw) bestond dit keer uit alleen mannen. Op de vraag van enkele vrouwelijke sectieredacteuren of dit als een juiste afspiegeling van de geneeskundige sector in Nederland kan worden gezien, was het antwoord van de hoofdredactie dat deze keuze gebaseerd was op de voordracht van de wetenschappelijke beroepsverenigingen. In een tijd dat quota voor vrouwen in andere sectoren hoog op de politieke agenda staan, was dit voor ons aanleiding om de situatie binnen geneeskundig Nederland te evalueren. De vooruitzichten van vrouwelijke artsen op de carrièreladder zijn anno 2016 nog steeds niet hoopgevend.

Stagnatie vrouwelijke artsen in leidinggevende posities

Nederland bevindt zich nog steeds in de onderste regionen binnen de EU als het gaat om vertegenwoordiging van vrouwen in hogere posities in de wetenschap. De cijfers van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015 laten zien dat er sinds…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Cardiologie, Nijmegen.

Prof.dr. A.H.E.M. Maas, cardioloog.

UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. E.W.M.T. ter Braak, internist-endocrinoloog.

ErasmusMC, afd. Infectieziekten, Rotterdam.

Prof.dr. A. Verbon, internist-infectioloog.

Contact prof.dr. A.H.E.M. Maas (angela.maas@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Angela H.E.M. Maas ICMJE-formulier
Edith W.M.T. ter Braak ICMJE-formulier
Annelies Verbon Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties