‘Je ziet het pas als je het doorhebt’

Loonkloof in een UMC

Twee stapeltjes met munten. Het stapeltje van de mannen is hoger
Marian J.E. Mourits
Carolien P. Schröder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7920
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of er beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen in een groot UMC en hoe die zich verhouden tot de verschillende functiegroepen.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Methode

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Human Resource Management & Organisatiegedrag van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor werden geanonimiseerde maandelijkse gegevens gebruikt van 13.212 medewerkers van UMC Groningen met een vaste aanstelling van minimaal 0,2 fte over de periode 2012-2020. Het totale salaris bestond uit brutosalaris, gratificaties en toelagen. Gelijkwaardig werk werd gedefinieerd door de functieschaal en er werd gecorrigeerd voor bekende parameters. Er werd ingezoomd op de groep medisch specialisten (MS), en gedifferentieerd tussen beschouwende, snijdende en ondersteunende MS.

Resultaten

Vrouwelijke medewerkers verdienden in de gehele meetperiode gemiddeld minder dan hun mannelijke collega’s. In 2020 verdienden vrouwelijke MS en niet-MS respectievelijk 6,1% en 3,2% minder. Het verschil bij de MS was voornamelijk te wijten aan verschillen in toelagen en gratificaties. Vrouwelijke MS ontvingen tot 7,1% minder aan gratificaties en tot 5,4% minder aan toelagen. Dit verschil was groter bij snijdende MS dan bij beschouwende en ondersteunende MS (respectievelijk -9,9%, -3,0% en -0,4%). Bij niet-MS werd naast een significant verschil in brutosalaris (in 2020 gemiddeld -1,7%) een vergelijkbaar patroon gezien van minder aanvullende beloningscomponenten voor vrouwelijke medewerkers.

Conclusie

Dit onderzoek toont systematische beloningsverschillen aan tussen vrouwelijke en mannelijke medewerkers in een UMC. Het belangrijkste verschil werd gevonden in de aanvullende salariscomponenten. Dit onderzoek, geïnitieerd door het UMC Groningen zelf, geeft transparantie over de beloningsverschillen, waarmee vervolgstappen en verder onderzoek mogelijk worden.

Auteursinformatie

UMC Groningen-Universiteit van Groningen, Groningen. Afd. Obstetrie en Gynaecologie: prof.dr. M.J.E. Mourits; afd. Medische Oncologie: dr. C.P. Schröder (tevens: Antoni van Leeuwenhoek-NKI, afd. Interne Oncologie, Amsterdam).

Contact M.J.E. Mourits (m.j.e.mourits@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Beide auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel. Drs. Michiel T.G. Kahmann, directeur P&O UMCG, gaf namens de Raad van Bestuur van het UMCG de opdracht voor het onderzoek; prof.dr. Gerben S. van der Vegt en dr. Peter J.M.D. Essens (Expertisecentrum Human Resource Management & Organisatiegedrag, fac. Bedrijfskunde en Economie, Rijksuniversiteit Groningen) verrichtten het onderzoek; de werkgroepleden P&O mr. Marise L. Warner, drs. Marije I. Bonnema en Marco J. Hofstra leverden de data aan.

Auteur Belangenverstrengeling
Marian J.E. Mourits ICMJE-formulier
Carolien P. Schröder ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#34 De loonkloof in de zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties