Geef leidinggevenden een formele rol om diversiteit te vergroten

Zo komen we er niet met diversiteit in de UMC’s

Illustratie van verschillende artsen.
Derya Yakar
Stephanie C.E. Schuit
Michiel T.G. Kahmann
Thomas C. Kwee
Marian J.E. Mourits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6659
Abstract

Het aantal vrouwen in de Nederlandse UMC’s blijft achterlopen op het aantal mannen als het gaat om leiderschapsposities. Hoe komt dat? ‘Sponsorschap’, de ondersteuning van talentvolle mensen door leidinggevende personen, kan daar verandering in brengen.

De gestage toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in de afgelopen jaren mag terecht beschouwd worden als een vooruitgang. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat er sprake is van een gebalanceerde verdeling tussen mannen en vrouwen. In het huidige tempo zal dit pas in 2041 plaatsvinden. Daarbij is de discussie te eenzijdig gericht op geslacht, terwijl diversiteit en inclusiviteit het doel zouden moeten zijn, zoals academische posities voor Nederlanders met een migratieachtergrond en verschillende soorten leiderschapsstijlen, bijvoorbeeld de meer empathische en consciëntieuze stijlen.

Cijfers laten zien dat het invullen van leiderschapsrollen in de Nederlandse UMC’s leidt tot eenzijdige selectie als dit wordt overgelaten aan het ‘natuurlijke proces’. In 2020 was het percentage vrouwelijke hoogleraren in de verschillende Nederlandse UMC’s 26,2%, terwijl het percentage gepromoveerde vrouwelijke artsen in 2018 al 60-65% was.1,2 Het aandeel vrouwelijke afdelingshoofden in de Nederlandse UMC’s was in 2020 18,5%.1 Wanneer…

Auteursinformatie

UMC Groningen, Groningen: afd. Radiologie: dr. D. Yakar en dr. T.C. Kwee, radiologen; afd. Raad van bestuur: prof. dr. S.C.E. Schuit, internist-acute geneeskunde; afd. P&O: drs. M.T.G. Kahmann, bedrijfskundige (P&O directeur); afd. Gynaecologie: prof. dr. M.J.E. Mourits, gynaecoloog.

Contact D. Yakar (d.yakar@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Derya Yakar ICMJE-formulier
Stephanie C.E. Schuit ICMJE-formulier
Michiel T.G. Kahmann ICMJE-formulier
Thomas C. Kwee ICMJE-formulier
Marian J.E. Mourits ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties