Actieve donorbehandeling nodig voor meer orgaantransplantaties

Klinische praktijk
George D. Nossent
Stan J.A. Aerdts
J.H. (Hans) Kirkels
Ed A. van de Graaf
Diana A. van Kessel
Jules M.M. van den Bosch
Michiel E. Erasmus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B283
Abstract

Samenvatting

  • Bij ongewijzigde donorwetgeving en een passieve houding in Nederland ten aanzien van donorregistratie is actieve donorbehandeling de enige methode om de opbrengst uit het huidig beschikbare beperkte donorpotentieel te vergroten.

  • Doel van actieve donorbehandeling is om na hersendood de voor transplantatie geschikte organen in een zo goed mogelijke conditie te houden of te brengen.

  • Deze behandeling kan leiden tot een toename van het aantal bruikbare organen, het totale aantal transplantaties, een betere transplantaatfunctie en zowel een langere transplantaat- als ook patiëntoverleving.

  • Handhaving van cardiovasculaire stabiliteit in samenhang met longbeschermende beademingstechnieken en hormonale behandeling met corticosteroïden, schildklierhormoon, vasopressine en insuline vormen de hoeksteen van optimale en actieve donorbehandeling.

  • Een open oog en oor voor de vele medisch-ethische, psychologische en emotionele factoren die samenhangen met overlijden en donatie zijn vereist bij actieve donorbehandeling.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen.

Afd. Longtransplantatie: drs. G.D. Nossent, longarts.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: dr. M.E. Erasmus, cardiothoracaal chirurg.

Isala klinieken, locatie Sophia, afd. Intensive Care, Zwolle.

Dr. S.J.A. Aerdts, internist-intensivist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Hart en Longen, Utrecht.

Dr. J.H. Kirkels, cardioloog; dr. E.A. van de Graaf, longarts.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Longziekten, Nieuwegein.

Drs. D.A. van Kessel en prof.dr. J.M.M. van den Bosch, longartsen.

Contact drs. G.D. Nossent (g.d.nossent@int.umcg.nl)

Verantwoording

Dr. E.A.M. Verschuuren en dr. W. van der Bij, internisten, afdeling Longtransplantatie, Universitair Medisch Centrum Groningen, gaven commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 november 2007

Ook interessant

Reacties