Adequate preservering van organen bij hersendode patiënten voor eventuele transplantatie

Klinische praktijk
B. Speelberg
M.J.E. van Puyenbroek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1234-7
Abstract

Samenvatting

– Er is een tekort aan donororganen. Inadequate medische behandeling van hersendode patiënten leidt ertoe dat eenderde van de beschikbare organen niet geschikt is voor donatie.

– Adequate preservering van organen bij hersendode patiënten vergroot het aanbod en de kwaliteit van de donororganen. Deze preservering behelst de volgende maatregelen:

– behandelen van de hypotensie, waarbij wordt gestreefd naar voldoende perfusie van de organen (toediening van vocht, eventueel erytrocyten, en van sympathicomimetica);

– aanpassen van de beademing aan de verminderde koolzuurproductie in de weefsels (lagere instelling van het ademminuutvolume) en aan de gewenste oxygenatie (positieve eindexpiratoire druk, verhoging van het percentage O2 in de inademingslucht, verlenging van de inspiratietijd);

– vermijden dat het lichaam van de hersendode patiënt te veel afkoelt door het wegvallen van de temperatuurregulatie (warmtedeken, warmtematras, verwarming van infusievloeistoffen en inademingslucht);

– behandelen van diabetes insipidus bij hypofyse-insufficiëntie (desmopressine intraveneus);

– voorkomen en behandelen van infecties (antibiotica, bronchiaal toilet, wisselligging).

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Intensive Care, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Dr.B.Speelberg en mw.M.J.E.van Puyenbroek, internisten-intensivisten.

Contact dr.B.Speelberg

Ook interessant

Reacties