Nierdonatie door een 'hartdode donor' ('non-heartbeating donor') in ethisch perspectief

Perspectief
H.B.M. van Wezel
A.J. Hoitsma
J.A. van der Vliet
F.A.M. Kortmann
M.F. Verweij
R.A.P. Koene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2865-9
Abstract

Samenvatting

Bij patiënten bij wie de hartdood is ingetreden, is nierdonatie mogelijk volgens een specifieke procedure. Met behulp van een katheter die wordt ingebracht in de A. femoralis wordt in-situperfusie van de nieren verricht. Een nierdonatieprogramma met hartdode donoren (‘non-heartbeating donors’) roept ethische vragen op over de zorgvuldigheidseisen van de procedure: hoe wordt de dood vastgesteld bij donatie door een hartdode donor? Is een volledige scheiding van de behandel- en de donatieteams gegarandeerd? Is er voldoende aandacht voor de nabestaanden? Interfereert de procedure niet met de zorg voor een patiënt van wie wordt verwacht dat deze spoedig zal overlijden? Met de Commissie Ethiek in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen is over deze vragen een discussie gevoerd, hetgeen heeft geresulteerd in een protocol voor donatie door hartdode donoren dat aan de door de commissie gestelde zorgvuldigheidseisen voldoet.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Nierziekten: mw.H.B.M.van Wezel, transplantatiecoördinator; dr.A.J.Hoitsma, nefroloog; prof.dr.R.A.P.Koene, internist.

Afd. Heelkunde: dr.J.A.van der Vliet, chirurg.

Afd. Psychiatrie: prof.dr.F.A.M.Kortmann, psychiater.

Afd. Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde: drs. M.F.Verweij, ethicus.

Contact mw.H.B.M.van Wezel

Ook interessant

Reacties