Acromegalie; diagnostiek en behandeling
Open

Stand van zaken
14-07-1996
A.J. van der Lely, W.W. de Herder, L.J. Hofland en S.W.J. Lamberts
Zie ook de artikelen op bl. 1429, 1432, 1441, 1445, 1449 en 1455.

Acromegalie is de eerste hypofysaire ziekte waarvan bekend werd dat deze veroorzaakt wordt door excessieve productie van groeihormoon door een adenoom van de hypofysevoorkwab.1 Acromegalie veroorzaakt een complex van symptomen, waarvan de belangrijkste staan vermeld in de tabel. De verhoogde groeihormoonproductie wordt bijna altijd veroorzaakt door een hypofyseadenoom. Daarnaast is de oorzaak in een zeer klein aantal gevallen een neuro-endocriene tumor die een ectopisch groeihormoon-stimulerend hormoon (GHRH) produceert.3-5 Het onder invloed van de verhoogde groeihormoonspiegel voornamelijk door de lever excessief geproduceerde ‘insulin-like growth factor’ (IGF)-I brengt de groeistimulatie teweeg, terwijl de verhoogde groeihormoonconcentratie vooral diabetogene effecten heeft.6 Het beschikbaar komen van kennis omtrent de receptorstructuur, de postreceptoreffecten en de ligansreceptorbinding van groeihormoon, IGF-I en somatostatine heeft gevolgen gehad voor het inzicht in de pathofysiologie van acromegalie. Daarnaast zijn ...