3D-echografie van de mamma: minder afhankelijk van onderzoeker

Klinische praktijk
Mathijn D.F. de Jong
Ivo J.M. Dubelaar
Thomas A. Fassaert
Gerrit J. Jager
Roel D.M. Mus
Matthieu J.C.M. Rutten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3702
Abstract

Samenvatting

Driedimensionale (3D) echografie is een techniek waarmee de borst automatisch en vrijwel volledig wordt gescand. Alle data kunnen worden gearchiveerd en daarna eventueel nog eens worden bekeken. Hierdoor verdwijnt grotendeels het subjectieve karakter van het echografische onderzoek en wordt een betrouwbaardere herbeoordeling en follow-up mogelijk. 3D-echografie kan worden toegepast in de dagelijkse radiologische praktijk en mogelijk ook bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Radiologie, ‘s-Hertogenbosch.

Drs. M.D.F. de Jong, arts-assistent; drs. I.J.M. Dubelaar, arts-assistent; drs. T.A. Fassaert, arts-assitent; dr. G.J. Jager, radioloog; dr. M.J.C.M. Rutten, radioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Radiologie, Nijmegen.

Drs. R.D.M. Mus, radioloog.

Contact drs. M.D.F. de Jong (mdjfdejong@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning voor dit artikel: het instituut waar M.D.F. de Jong werkzaam is, ontving 3D-echografie apparatuur (‘automated breast volume scanner’) voor 6 maanden van Siemens Medical Systems.
Aanvaard op 1 september 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties