22q11.2-deletiesyndroom bij een volwassen man

Klinische praktijk
Robert-Jan Hassing
Judith M.A. Verhagen
Ingrid M.B.H. van de Laar
Paul L.A. van Daele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3644
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het 22q11.2-deletiesyndroom is een autosomaal dominante aandoening die doorgaans op de kinderleeftijd wordt gediagnosticeerd.

Casus

Wij presenteren een casus van een man met een ventrikelseptumdefect, hypoparathyreoïdie en milde faciale dysmorfieën, bij wie op 42-jarige leeftijd de diagnose ‘22q11.2-deletiesyndroom’ werd gesteld.

Conclusie

Gezien de relatief hoge prevalentie en variabele kliniek, moet ook bij volwassen patiënten worden gedacht aan de mogelijkheid van het 22q11.2-deletiesyndroom. De diagnose kan worden bevestigd door het aantonen van een deletie in de chromosoomregio 22q11.2. Verwijzing naar een klinisch geneticus is ook bij volwassen patiënten van belang om voorlichting te geven over de aandoening en om het herhalingsrisico voor eventueel toekomstige kinderen en de consequenties voor familieleden te bespreken.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. R.-J. Hassing, internist-infectioloog in opleiding; dr. P.L.A. van Daele, internist-immunoloog.

Afd. Klinische Genetica: drs. J.M.A. Verhagen, klinisch geneticus in opleiding; drs. I.M.B.H van de Laar, klinisch geneticus.

Contact drs. R.-J. Hissing (r.hassing@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 augustus 2011

Ook interessant

Reacties