Een uvula bifida bij een patiënte met schizofrenie als teken van het 22q11-deletiesyndroom

Klinische praktijk
J.A.S. Vorstman
A.G.S. de Ranitz
F.E.A. Udink ten Cate
F.A. Beemer
R.S. Kahn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2033-6
Abstract

Samenvatting

Bij een 25-jarige vrouw die vanwege een psychose nader werd onderzocht, werd een uvula bifida waargenomen en nasale spraak. Daarop werd fluorescentie-in-situhybridisatie(FISH)-onderzoek uitgevoerd naar de 22q11-deletie, die inderdaad werd aangetoond. Het 22q11-deletiesyndroom wordt gekenmerkt door somatische afwijkingen, waarbij met name cardiovasculaire en velofaryngeale afwijkingen en typische gelaatskenmerken worden beschreven. In toenemende mate staan de cognitieve en psychiatrische gevolgen van het 22q11-deletiesyndroom in de belangstelling. De prevalentie van leerstoornissen en een vertraagde spraak-taalontwikkeling is hoog. Vaak is er zwakbegaafdheid of een lichte mentale retardatie. Op psychiatrisch gebied wordt een veelheid van symptomen gerapporteerd; een consistente bevinding is de ontwikkeling van een psychose bij een aanzienlijk deel van de 22q11-deletiesyndroompatiënten vanaf de vroege volwassenheid. Het is van belang om bij psychiatrische patiënten het 22q11-deletiesyndroom te overwegen, omdat dan vroege interventiestrategieën voor latere psychopathologische afwijkingen mogelijk zijn, alsmede erfelijkheidsadvisering.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Psychiatrie, Zorglijn Schizofrenie: J.A.S.Vorstman en mw.A.G.S. de Ranitz, assistent-geneeskundigen; F.E.A.Udink ten Cate, co-assistent; prof.dr.R.S.Kahn, psychiater.

Afd. Medische Genetica, Divisie Biomedische Genetica: prof.dr.F.A. Beemer, klinisch geneticus.

Contact J.A.S.Vorstman (j.a.s.vorstman@psych.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties