Een dynamische cohortstudie

22 jaar hiv-gerelateerde consulten in de huisartsenpraktijk*

Onderzoek
Gé A. Donker
Sara Dorsman
Peter Spreeuwenberg
Ingrid van den Broek
Jan van Bergen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6995
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de rol van de huisarts in het bespreken van en testen op hiv over een periode van 22 jaar.

Opzet

Dynamische cohortstudie.

Methode

We verzamelden gegevens van 42 huisartsenpraktijken die behoren tot NIVEL Zorgregistraties Peilstations met een landelijk representatieve populatie wat betreft leeftijd, geslacht, regionale verdeling en bevolkingsdichtheid. Deze praktijken registreerden hiv-gerelateerde consulten in de periode 1988-2009 en vulden van iedere nieuwe episode een vragenlijst in met betrekking tot patiëntkenmerken, interventies en testresultaten. We onderzochten trends in de tijd en de effecten van bevolkingsdichtheid met een multilevelanalyse om te controleren voor grote praktijkvariatie en een niet-normale verdeling.

Resultaten

Trendanalyses lieten een stijging van het aantal hiv-gerelateerde consulten en het aantal hiv-testen per 10.000 geregistreerde patiënten zien in de periode 1988-1996, gevolgd door een daling en weer een stijging in 2007-2009. Gedurende de hele periode was het aantal hiv-consulten het hoogst in de grote steden, met een maximum van 18 per 10.000 patiënten in 1996. De proportie patiënten met een hoog risico, mannen die seks hebben met mannen, verminderde. De proportie consulten waarbij de huisarts het initiatief nam om hiv te bespreken, steeg van 11% in 1988 naar 23% in 2009.

Conclusie

Gedurende een periode van 22 jaar nam het aantal hiv-gerelateerde consulten en het aantal keren dat de huisarts een test voorstelde toe in de Nederlandse huisartsenpraktijken. Toch is meer aandacht voor de seksuele gezondheid op zijn plaats, die zich richt op risicogroepen en op het meer routinematig testen van patiënten afkomstig uit gebieden met een hoge hiv-prevalentie.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMJ Open (2013;3:e001834) met als titel ‘Twenty-two years of HIV-related consultations in Dutch general practice: a dynamic cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

NIVEL, CMR Peilstations, Utrecht.

Dr. G.A. Donker, huisarts-epidemioloog; drs. S. Dorsman, junior onderzoeker; drs. P. Spreeuwenberg, statisticus.

RIVM, Infectieziekten Surveillance, Bilthoven.

Dr. I. van den Broek, epidemioloog; prof.dr. J. van Bergen, huisarts-epidemioloog (tevens: Soa Aids Nederland, Amsterdam; AMC-Universiteit van Amsterdam, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Contact dr. G.A. Donker (g.donker@nivel.nl)

Verantwoording

Mw. M. Heshusius-Valen leverde een cruciale bijdrage aan de datacollectie, en alle huisartsen van de NIVEL Zorgregistraties Peilstations droegen bij aan de totstandkoming van deze studie.
Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: het NIVEL ontving in 2010 een onvoorwaardelijk bedrag van Stichting Soa Aids Nederland voor een rapport waarvan dit artikel en de oorspronkelijke publicatie follow-uponderzoeken zijn. De NIVEL Zorgregistraties Peilstations worden gefinancierd door het ministerie van VWS.
Aanvaard op 13 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Gé A. Donker ICMJE-formulier
Sara Dorsman ICMJE-formulier
Peter Spreeuwenberg ICMJE-formulier
Ingrid van den Broek ICMJE-formulier
Jan van Bergen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties