Nieuw toegevoegd

Wat is CME en hoe maak ik een toets?

Online nascholing bij het NTvG

 • Toetsen voor nascholing worden aangeboden als link bij een artikel of via het Toetsoverzicht.
 • In het Toetsoverzicht nascholing selecteert u de toetsen binnen uw vakgebied via het filterblok boven aan de pagina.
 • Toetsen voor nascholing zijn vrij toegankelijk voor geregistreerde abonnees.
 • Toetsen met het OPEN-logo zijn ook toegankelijk voor geregistreerde niet-abonnees.
 • Toetsen kunnen geaccrediteerd worden door KNMG-GAIA (artsen) en KNMP-NVZA (apothekers). 
 • Klik hier voor het registreren als abonnee of niet-abonnee.

 

 

 

Stap 1 - Gegevens toets

 • De toets is geaccrediteerd voor de aangegeven specialismen.
 • Per behaalde toets kunt u 1 punt verdienen.
 • De toetsvragen zijn te beantwoorden na het lezen van het bijbehorende artikel.
 • Een toets bestaat uit meerkeuzevragen.
 • Tijdens het toetsproces kunt u steeds het artikel raadplegen.
 • Klik op de knop 'Maak toets' voor het starten van de toets.

Stap 2 - Maak toets

 • Controleer in het groene blok of u bent ingelogd als de juiste gebruiker.
 • Klik op de link van het bronmateriaal of op de de titel van het gerelateerde artikel voor het lezen of tussentijds raadplegen van het artikel.
 • Tijdens het toetsproces kunt u uw antwoordkeuze zonodig wijzigen (knop 'Vorige' en 'Volgende')
 • Klik op de knop 'Onderbreken' als u de toets wilt onderbreken. Via het CME-toetsoverzicht of Mijn NTvG keert u later terug naar de onderbroken toets.
 • Klik bij de laatste vraag op de knop 'Bekijk uitslag' voor het tonen van het toetsresultaat.

Stap 3 - Uitslag toets

 • U bent geslaagd voor de toets als u minimaal 80% vragen juist heeft beantwoord.
 • Klik op de knop 'Toon resultaat' om uw resultaat en eventuele uitleg te bekijken.
 • In totaal heeft u 3 pogingen (2 herkansingen) voor het maken van de toets.
 • Bij iedere nieuwe poging worden de antwoorden bij de vragen in gewijzigde volgorde weergegeven.
 • In het CME-toetsoverzicht en onder Mijn NTvG vindt u de status van uw toetsdeelname.
 • Als u geslaagd bent voor de toets kunt u uw accreditatiepunten automatisch verwerken in het KNMG-herregistratiesysteem GAIA (stap 4 en 5).

Stap 4 - Controle BIG-gegevens

 • Voor verwerking van uw accreditatiepunten in GAIA is de eenmalige invoer van uw BIG-nummer verplicht.
 • Uw BIG-nummer wordt gekoppeld aan uw NTvG-profiel, zodat u bij een volgend bezoek uw BIG-nummer niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • U kunt uw BIG-nummer invoeren of opzoeken met behulp van een combinatie van uw achternaam en woonplaats of geboortedatum.
 • Het systeem voert een controle uit in het BIG-register en toont de gegevens waaronder u in het BIG-register staat geregistreerd.
 • In geval er meerdere resultaten in het BIG-register worden gevonden, selecteert u uw juiste gegevens uit de resultatenlijst.
 • U dient de Algemene voorwaarden te accepteren voordat u uw deelnamegegevens kunt toevoegen aan uw persoonlijk dossier in GAIA.

Stap 5 - Verwerking GAIA/PE-Online

 • Uw deelnamegegevens worden automatisch verzonden naar uw persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online op basis van de door uw ingevoerde BIG-gegevens.
 • Het NTvG krijgt geen terugkoppeling van GAIA/PE-Online. U dient zelf zorg te dragen voor de controle of uw deelnamegegevens correct zijn bijgeschreven in uw persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online (dit kan tot 30 minuten duren na het wegschrijven van uw gegevens).
 • U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw deelname. Bewaar deze e-mail als deelnamebewijs.
 • Klik op 'Print bewijs van deelname' als u uw deelnamebewijs wilt afdrukken.
 • U kunt uw deelnamegegevens ook terugvinden onder Mijn NTvG.

Meer informatie over CME-toetsen

 • Geaccrediteerd

  Een CME-toets kan voor meerdere specialismen geschikt en/of geaccrediteerd zijn. Per toets wordt aangegeven voor welk(e) specialisme(n) de toets geschikt en/of geaccrediteerd is.

 • Accreditatie buiten eigen vakgebied

  De meeste geneeskundige specialisten + huisartsen kunnen geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied.

 • Contact NTvG

  Heeft u vragen of opmerkingen over de toetsvragen dan kunt u deze per e-mail aan ons laten weten.