Online nascholing bij het NTvG

Al onze toetsen zijn geaccrediteerd voor alle medische specialismen, inclusief huisartsgeneeskunde, voor de 25% nascholing die buiten het eigen vakgebied mag worden gehaald.

 • Toetsen voor nascholing worden aangeboden als link bij een artikel of via het Toetsoverzicht.
 • In het Toetsoverzicht nascholing selecteer je de toetsen binnen je vakgebied via het filterblok boven aan de pagina.
 • Toetsen voor nascholing zijn vrij toegankelijk voor geregistreerde abonnees.
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • Klik hier voor het registreren als abonnee.
 • Geen abonnee? Klik hier voor het kopen van een losse toets.
   

Hoe maak ik een toets?

Stap 1 - Gegevens toets
 • De toets is geaccrediteerd voor de aangegeven specialismen.
 • Per behaalde toets kun je 1 punt verdienen.
 • De toetsvragen zijn te beantwoorden na het lezen van het bijbehorende artikel.
 • Een toets bestaat uit meerkeuzevragen.
 • Tijdens het toetsproces kun je steeds het artikel raadplegen.
 • Klik op de knop 'Start de toets' voor het starten van de toets.
Stap 2 - Maak toets
 • Controleer in het groene blok of je bent ingelogd als de juiste gebruiker.
 • Klik op de link van het bronmateriaal of op de de titel van het gerelateerde artikel voor het lezen of tussentijds raadplegen van het artikel.
 • Tijdens het toetsproces kun je je antwoordkeuze zonodig wijzigen (knop 'Vorige' en 'Volgende')
 • Klik op de knop 'Onderbreken' als je de toets wilt onderbreken. Via het CME-toetsoverzicht of Mijn NTvG keer je later terug naar de onderbroken toets.
 • Klik bij de laatste vraag op de knop 'Bekijk uitslag' voor het tonen van het toetsresultaat.
Stap 3 - Uitslag toets
 • Je bent geslaagd voor de toets als je minimaal 80% vragen juist hebt beantwoord.
 • Klik op de knop 'Toon resultaat' om je resultaat en eventuele uitleg te bekijken.
 • In totaal heb je 3 pogingen (2 herkansingen) voor het maken van de toets.
 • Bij iedere nieuwe poging worden de antwoorden bij de vragen in gewijzigde volgorde weergegeven.
 • In het CME-toetsoverzicht en onder Mijn NTvG vind je de status van je toetsdeelname.
 • Als je geslaagd bent voor de toets kun je jouw accreditatiepunten automatisch verwerken in het KNMG-herregistratiesysteem GAIA (stap 4 en 5).
Stap 4 - Controle BIG-gegevens
 • Voor verwerking van je accreditatiepunten in GAIA is de eenmalige invoer van uw BIG-nummer verplicht.
 • Je BIG-nummer wordt gekoppeld aan je NTvG-profiel, zodat je bij een volgend bezoek je BIG-nummer niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • Je kunt je BIG-nummer invoeren of opzoeken met behulp van een combinatie van uw achternaam en woonplaats of geboortedatum.
 • Het systeem voert een controle uit in het BIG-register en toont de gegevens waaronder je in het BIG-register staat geregistreerd.
 • In geval er meerdere resultaten in het BIG-register worden gevonden, selecteer je jouw juiste gegevens uit de resultatenlijst.
 • Je dient de Algemene voorwaarden te accepteren voordat je je deelnamegegevens kunt toevoegen aan je persoonlijk dossier in GAIA.
Stap 5 - Verwerking GAIA/PE-Online
 • Je deelnamegegevens worden automatisch verzonden naar je persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online op basis van de door jou ingevoerde BIG-gegevens.
 • Het NTvG krijgt geen terugkoppeling van GAIA/PE-Online. Je dient zelf zorg te dragen voor de controle of je deelnamegegevens correct zijn bijgeschreven in je persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online (dit kan tot 30 minuten duren na het wegschrijven van uw gegevens).
 • Je krijgt een e-mail ter bevestiging van je deelname. Bewaar deze e-mail als deelnamebewijs.
 • Klik op 'Print bewijs van deelname' als je je deelnamebewijs wilt afdrukken.
 • Je kunt je deelnamegegevens ook terugvinden onder Mijn NTvG.

 

Algemeen

Een nascholingstoets kan voor meerdere specialismen geschikt en/of geaccrediteerd zijn. Per toets wordt aangegeven voor welk(e) specialisme(n) de toets geschikt en/of geaccrediteerd is.

Het NTvG streeft naar accreditatie van toetsen voor zoveel mogelijk medisch specialismen en aanverwante beroepsgroepen.

Geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied

De meeste geneeskundige specialisten + huisartsen kunnen geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied. Volgens de nieuwe accreditatieregeling, die is ingegaan op 1 mei 2016, mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Voor nucleair geneeskundigen geldt een hoger percentage van 40% en voor chirurgen van 50%.

Kijk hier voor meer informatie en specialismen die zijn uitgezonderd van deze regeling.

Voor deelname aan NTvG toetsen betekent deze regeling dat behaalde toetsen buiten het eigen vakgebied ook voor herregistratie kunnen worden opgevoerd in GAIA. Voor de juiste deelnameverwerking kies je na succesvol afronden van de toets bij stap 4 in het toetsproces voor de optie 'Accreditatie buiten eigen vakgebied'. Daarna volg je de vervolgstappen.

Het totaal aantal accreditatiepunten dat een deelnemer jaarlijks bij het NTvG mag halen en kan opvoeren voor herregistratie is afhankelijk van de regelgeving van de individuele wetenschappelijke verenigingen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer.

Toetsen zijn geaccrediteerd voor het aantal accreditatiepunten dat bij de toets voor het betreffende specialisme staat aangegeven. Een deelnemer is geslaagd voor een toets indien minimaal 80% van de vragen correct is beantwoord.

Het verwerken van deelnamegegevens voor accreditatie is mogelijk nadat de deelnemer is geslaagd voor een toets die is geaccrediteerd door een van de medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen.

BIG-register

Verwerking van je deelnamegegevens in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)/PE-Online van de KNMG/KNMP is alleen mogelijk voor medisch specialisten en huisartsen met een actieve BIG-registratie. Voor verwerking van je gegevens dien je je BIG-nummer in te voeren. Het CME-systeem biedt je de mogelijkheid automatisch in het BIG-register te zoeken en je BIG-nummer en bijbehorende gegevens uit het BIG-register op te halen voorafgaand aan verwerking in GAIA/PE-Online.

Verwerking GAIA

Het NTvG biedt deelnamegegevens (BIG-nummer, cursuscode en datum) geautomatiseerd aan voor verwerking in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA/PE-Online) van de KNMG/KNMP.

De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de controle op de juiste verwerking van NTvG toetsdeelname in zijn of haar persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online. Door het ontbreken van een positieve terugkoppeling vanuit GAIA/PE-Online is het voor het NTvG niet mogelijk een bevestiging van verwerking te versturen. Het kan enige tijd duren voordat deelnamegegevens zijn bijgeschreven in het persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens voor verwerking van deelname t.b.v. accreditatie.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden (en overschrijden) van het aantal behaalde accreditatiepunten via NTvG.

Klik hier voor het controleren van je deelnamegegevens in je persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online.