Het artikel beantwoordt altijd de volgende vragen:

  • welke techniek?
  • waarom is er behoefte aan een nieuwe techniek?
  • welke indicaties?
  • welk probleem wordt hiermee opgelost? (welke techniek vervalt?)
  • wat is er bekend over effectiviteit?*
  • hoe moeilijk is de techniek te leren? (indien van toepassing)
  • toekomstverwachting (te beantwoorden vragen: hoeveel patiënten? centralisatie of straks basiszorg?)
  • waar in Nederland is de techniek ontwikkeld?

*Effectiviteit: bij diagnostiek uitgedrukt in testkenmerken (positief en negatief voorspellende waarde), bij behandeling in bijvoorbeeld 'number needed to treat' (NNT). Als er geen hard bewijs is (zoals bij chirurgie vaak het geval is), dan bij voorkeur langetermijneffecten. De redactie realiseert zich dat dit vaak nog niet bekend is, maar ook dat is informatie die lezers graag willen weten.

Lever, waar mogelijk, weblinks aan naar andere websites met relevante of aanvullende informatie.

vorige volgende