Omschrijving rubriek

Het doel van deze rubriek is om lezers inzicht te geven in nieuwe technieken die nog niet overal gebruikt worden, maar mogelijk wel relevant zijn voor meerdere en vooral grotere disciplines. Het gaat om diagnostische of therapeutische technieken die in principe voor grote groepen patiënten relevant kunnen worden. Een techniek die alleen voor superspecialisten twee keer per jaar relevant is, kan weliswaar ook voor meerdere specialismen interessant zijn, maar heeft meestal wat minder prioriteit. Op voorhand sluit de redactie echter weinig uit.

Het gaat nadrukkelijk niet om een zeer uitgebreide verantwoording en beschrijving van nieuwe technieken (inclusief laboratoriumonderzoek), maar om een verantwoord ‘nieuwsbericht’.

Voorbeeld ‘Nieuwe technieken’-artikel: www.ntvg.nl/d4380

volgende