Na een pakkende, vooral korte introductie van het thema en de probleemstelling lezen wij graag de onderbouwing van uw stellingen in goed gekozen alinea’s. Begin elke alinea met een argument om uw standpunt toe te lichten.
Er zijn 3 kernvragen die u in een commentaar moet behandelen:

  1. Waarom is het onderwerp belangrijk?
  2. Wat zijn de consequenties van het voorgestelde beleid of de gevonden resultaten voor de praktijk?
  3. Wat is uw mening?

Kies daarbij een originele invalshoek. Begin bij voorkeur met een prikkelende stelling. Beargumenteer waarom uw opvatting juist is, geef een tegenargument en betoog waarom dat niet klopt. Besluit met een duidelijke conclusie met de boodschap voor de lezers.

vorige volgende