Omschrijving rubriek

Een Commentaar is een sterk opiniërende wetenschappelijke beschouwing. In het algemeen schrijft een auteur een dergelijke bijdrage op ons verzoek, bijvoorbeeld bij een recent artikel of nieuwsbericht. U kunt ons echter ook spontaan een Commentaar toesturen. Een Commentaar is, net als het commentaar in de krant, een artikel dat de lezer aan het denken zet. Wij vragen u niet het hele onderwerp uitvoerig te belichten: geef bondig weer hoe u tegen een bepaald probleem (of artikel) aankijkt. Het artikel mag scherp en kritisch zijn en plaatst het probleem goed in perspectief. Voor langere opiniërende manuscripten hebben we de rubriek Ter discussie.

Voorbeeld ‘Commentaar’-artikel: www.ntvg.nl/d4796

Volgende