Gebruik de volgende kopjes:

 1. Achtergrond en het waarom van de studie
  1. Hierin ook aandacht voor hypothese en wat dit onderzoek nu precies gaat oplossen
 2. Vraagstelling
 3. Opzet van het onderzoek
  1. Met hierin de gekozen onderzoeksopzet, de in- en exclusiecriteria, de interventie, de uitkomst en omvang van het onderzoek (patiëntaantallen maar ook het aantal deelnemende centra)
 4. Te verwachten resultaten en implementatie
 5. Aanmelden
  1. Vermeld hier waar en hoe men zich kan aanmelden om deel te nemen aan de studie

Omdat bijdragen in deze rubriek op 1 pagina worden geprint, is het niet altijd mogelijk om deelnemende centra, literatuur etc. in de printversie te noemen. Deze komen wel in de webversie. De vermelding verschijnt niet in PubMed en een Nederlandstalige samenvatting en Engelstalig abstract zijn niet nodig.

Vorige Volgende