Omschrijving rubriek

In deze rubriek kunt u grote, multicentrische, lopende of te starten studies in maximaal 400 woorden (1 pagina in print) beschrijven. Het moet gaan om onderzoek waarvan t.z.t. de uitkomsten voor een brede doelgroep relevant zijn. Bovendien moet publicatie in het NTvG in significante mate bijdragen aan de werving van nieuwe deelnemers of nieuwe deelnemende centra. De rubriek is niet bedoeld voor onderzoeken die uitsluitend in één centrum lopen of waarvoor de werving van patiënten makkelijk regionaal of via bestaande samenwerkingsverbanden georganiseerd kan worden.

Voorbeeld 'Aankondiging van onderzoek': www.ntvg.nl/d3202

Volgende