Zwelling van de vinger als eerste teken van sarcoïdose

Klinische praktijk
S. J. (John) Ham
Paavo L. Freijzer
Robert C.J. Kanhai
Henk-Jan van der Woude
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5887
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Voor een zwelling in de vinger bestaat een uitgebreide differentiaaldiagnose. Een van de zeldzame oorzaken is de multisysteemaandoening sarcoïdose.

Casus

Wij beschrijven een patiënte die allereerst op 40-jarige leeftijd werd gezien met een pijnloze zwelling uitgaande van de midfalanx van de rechter middelvinger. Aanvankelijk werd de diagnose gesteld op een enchondroom waarvoor zij conservatief werd behandeld. 13 jaar later kwam de patiënte terug met pijn en een progressieve zwelling van dezelfde vinger. Lichamelijk en beeldvormend onderzoek wees op een reusceltumor van de peesschede. Er werd excisie verricht. Na histologisch onderzoek luidde de diagnose ‘sarcoïdose’.

Conclusie

Sarcoïdose manifesteert zich zelden als eerste in bot of weke delen. Daardoor wordt bij symptomen in dergelijke weefsels niet altijd aan deze diagnose gedacht. De typische röntgenologische afwijkingen van het bot en de combinatie hiervan met wekedelenzwelling moeten echter altijd aanleiding zijn tot het overwegen van deze diagnose.

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Orthopedie: dr. S.J. Ham, orthopedisch chirurg.

Afd. Radiologie: dr. H.J. van der Woude, radioloog.

Gelre Ziekenhuizen, afd. Orthopedie, Zutphen.

Drs. P.L. Freijzer, orthopedisch chirurg.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Plastische Chirurgie, Alkmaar.

Dr. R.C.J. Kanhai, plastisch chirurg.

Contact Dr. S.J. Ham (s.j.ham@olvg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
S. J. (John) Ham ICMJE-formulier
Paavo L. Freijzer ICMJE-formulier
Robert C.J. Kanhai ICMJE-formulier
Henk-Jan van der Woude ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties