Zwarte doos bevalt

Zwarte doos bevalt
Jan Taco te Gussinklo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C637

artikel

Een zwarte doos registreert straks op de operatiekamer automatisch gegevens en het gedrag van operatiepersoneel rond een ingreep. Deze gegevens kan het behandelteam na een (bijna-)accident uitlezen, analyseren en bespreken, aldus anesthesioloog Ris Dirksen, een van de vier initiatiefnemers van de ‘black box’ op de operatiekamer. De doos is op dit moment nog in ontwikkeling.

Volgens Jan Arends (ICT-ondernemer) is de media-aandacht overweldigend. De introductie van het fenomeen ‘zwarte doos’ binnen de gezondheidszorg spreekt kennelijk tot de verbeelding. Technicus Martijn Kriens denkt dat de introductie van de zwarte doos niet heel lang hoeft te duren, want het gaat om bestaande technologie.

De initiatiefnemers temperen de hooggestemde verwachtingen wel. De ‘flight data recorder’ had binnen de luchtvaartsector immers een lange weg te gaan. De aanvaarding ontstond pas na vele jaren, nadat vooral de gebruikers zelf – de piloten – het belang inzagen.

Ris Dirksen: ‘Wij realiseren ons dat we binnen de sector zendingswerk moeten verrichten en zijn overtuigd dat kwaliteit en veiligheid hiermee gediend zijn’. In het najaar vindt daarom een seminar plaats om draagvlak op te bouwen. Het is een opsteker, maar niet voldoende, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij monde van hoofdinspecteur Wim Schellekens nadrukkelijke instemming betuigd heeft.

De Verloskunde zal het spits afbijten. Er is immers veel behoefte aan inzicht in perinatale sterfte. De zwarte doos kan daartoe volgens de initiatiefnemers een belangrijke bijdrage leveren.

Lucas Noldus heeft ervaring met de aanpak: ‘Door een combinatie van gedrag, waarneembaar via videobeelden en geluidsopnames, en data van fysiologische sensoren krijg je de ‘rich data’, die inzicht verschaffen’. Ook hij verwacht een grote toekomst voor deze toepassing. (Bijdrage: Jan Taco te Gussinklo.)

Ook interessant

Reacties