Zwarte deeltjes in plasma en kankerverwekkende pillen

Ter discussie
12-10-2020
C. (Kees) Kramers, J.C.A. (Hans) Smit, Rick Greupink, Suzanne Heemskerk en Ira Helsloot

Begin juli kopt NRC Handelsblad met ‘Alweer een zak vol zwarte deeltjes’. De lezers van het nieuwsblad werden opgeschrikt door heftige berichten over zwarte deeltjes in bloedplasma en over de kankerverwekkende stof para-chlooraniline in paracetamol. Hoe gevaarlijk zijn deze kwesties?

Aanvaard op 02-08-2020.
Gepubliceerd op 12-10-2020.
In print verschenen in week 42 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5373