Zwangerschap en anti-epileptica; de waarde van prenataal echoscopisch onderzoek voor het opsporen van aangeboren afwijkingen

Onderzoek
J.W. Wladimiroff
P.A. Stewart
A. Reuss
E. van Swaay
D. Lindhout
E.S. Sachs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1486-9
Abstract

Samenvatting

Gedurende een periode van 5 jaar werden 162 zwangere vrouwen die anti-epileptica gebruikten, onderzocht op structurele afwijkingen van de foetus. Bij 138 vrouwen werd in de 16e zwangerschapsweek het alfafoetoproteïne(AFP)-gehalte in het vruchtwater bepaald ter uitsluiting van spina bifida. Bij alle 162 vrouwen werd tussen de 18e en 20e week een (aanvullend) echoscopisch onderzoek van de foetale anatomie verricht. Het AFP-gehalte was steeds normaal, na de geboorte werd geen spina bifida vastgesteld. Bij 7 pasgeborenen bleken echter één of meer afwijkingen van andere aard te bestaan. Afgezien van ernstige hydrocefalie, hypospadie en aplasie van de radius betrof het steeds kleine afwijkingen die niet of nagenoeg niet echoscopisch zichtbaar kunnen worden gemaakt. Zwangere vrouwen die anti-epileptica gebruiken en die aanvullende echoscopische diagnostiek ondergaan, dienen van de beperking van dit onderzoek op de hoogte te worden gesteld.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Jhr.prof.dr.J.W.Wladimiroff, gynaecoloog; mw.P.A.Stewart, echocardiografist; mw.A.Reuss.

Erasmus Universiteit, afd. Klinische Genetica, Rotterdam.

Mw.E.van Swaay en dr.D.Lindhout, kinderartsen; dr.E.S.Sachs, klinisch-geneticus.

Contact jhr.prof.dr.J.W.Wladimiroff

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties