Zwangerschap bij vrouwen met diabetes mellitus type 1: nog steeds maternale en perinatale complicaties, ondanks goede bloedglucoseregulatie

Onderzoek
I.M. Evers
A.M.E. Bos
A.L. Aalders
E. van Ballegooie
H.W. de Valk
J.J. van Doormaal
H.G. ter Brugge
G.H.A. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:804-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van het verloop van de zwangerschap en de zwangerschapsuitkomsten bij vrouwen met diabetes mellitus type 1.

Opzet

Retrospectief.

Methoden

Over de periode 1986/'97 werden aan de hand van de (poli)klinische status gegevens verzameld van zwangerschappen ≥ 16 weken bij vrouwen met diabetes mellitus type 1 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Academisch Ziekenhuis Groningen en de Isala Klinieken, locatie ‘De Weezenlanden’, te Zwolle.

Resultaten

In de onderzoeksperiode maakten 172 vrouwen 220 zwangerschappen door: 212 eenling- en 8 tweelingzwangerschappen. De gemiddelde leeftijd was 29,1 jaar (SD: 4,1), de gemiddelde diabetesduur 12 jaar (uitersten: 1-32) en de gemiddelde concentratie van het geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c) was 6,3 bij 10 weken zwangerschapsduur (SD: 1,3). Het aantal kinderen met congenitale afwijkingen was ongeveer 4 keer zo groot (n = 19; 9,0) als onder de Nederlandse bevolking (2). Er waren 92 kinderen met macrosomie (43,4) en de perinatale sterfte bedroeg 3,3 (n = 7). In 39 eenlingzwangerschappen (18,4) deden zich maternale hypertensieve complicaties voor; dat is 2-3 keer zo vaak als in de Nederlandse populatie.

Conclusie

Ondanks een zo goed als optimale diabetesregulatie tijdens de zwangerschap bij vrouwen met diabetes mellitus type 1 waren het percentage maternale complicaties en de perinatale morbiditeit en sterfte verhoogd.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: mw.I.M.Evers, arts-onderzoeker; prof.dr.G.H.A.Visser, gynaecoloog.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.H.W.de Valk, internist.

Isala Klinieken, locatie ‘De Weezenlanden’, Zwolle.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: mw.A.M.E.Bos, assistent-geneeskundige; H.G.ter Brugge, gynaecoloog.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.E.van Ballegooie, internist.

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Arnhem.

Mw.A.L.Aalders, gynaecoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Groningen.

Dr.J.J.van Doormaal, internist.

Contact mw.I.M.Evers (j.evers@dog.azu.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs omdat alle auteurs naar het oordeel van de redactie hebben voldaan aan de criteria voor auteurschap.

Ook interessant

Reacties