Diabetes en zwangerschap; het voorkómen van hypoglykemie

Klinische praktijk
G.H.A. Visser
I.M. Evers
A. Kerssen
H.W. de Valk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:172-6
Abstract

Samenvatting

- Bij vrouwen met type-1-diabetes is de prevalentie van maternale en foetale complicaties hoog, ondanks een in het algemeen goede bloedsuikercontrole (HbA1c < 7).

- Een verdere verbetering wordt bemoeilijkt door de hoge prevalentie van maternale hypoglykemie, inclusief coma, met name tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. De redenen hiervoor zijn de intensivering van de insulinebehandeling, de afname van de perceptie van lage bloedglucosespiegels en de toename van glucosefluctuaties.

- Verdere verbetering van de glucoseregulatie lijkt vooralsnog alleen mogelijk door gebruik te maken van kortwerkende insulineanalogen. Deze middelen zijn in onderzoek.

- Continue subcutane metingen vroeg in de zwangerschap bij een normaal HbA1c tonen aanzienlijke glucosefluctuaties. Ook blijkt vaak een niet door de zwangere herkende hypoglykemie. Mogelijk zijn deze fluctuaties, meer nog dan gemiddeld te hoge bloedglucosewaarden, verantwoordelijk voor aangeboren afwijkingen en foetale macrosomie.

- Neonatale hypoglykemie hangt samen met een slechtere psycho-neurologische ontwikkeling. Van een maternale hypoglykemie tijdens de zwangerschap is dit niet vastgesteld.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:172-6

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: hr.prof.dr.G.H.A.Visser, gynaecoloog; mw.dr.I.M.Evers, assistent-geneeskundige; mw.A.Kerssen, arts-onderzoeker.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.H.W.de Valk, internist.

Contact hr.prof.dr.G.H.A.Visser (g.h.a.visser@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties