Zwangerschap bij een hemodialysepatiënte

Klinische praktijk
H.A. van der Wal
A.S.M. Nuijten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:667-9
Abstract

Samenvatting

Een 22-jarige Turkse dialysepatiënte maakte een ongeplande, maar gewenste zwangerschap door en beviel prematuur van een levensvatbaar kind. De zwangerschap bij een dialysepatiënte kan gecompliceerd worden door hypertensie, anemie, bloedingen, intra-uteriene groeivertraging en partus praematurus en dient nauwgezet gevolgd te worden bij een verhoogde dialysefrequentie. Dialysepatiënten in de fertiele levensfase zullen van de kans op zwangerschap op de hoogte moeten zijn; het belang van goede anticonceptie voor hen die geen kinderwens hebben, zal dan ook benadrukt moeten worden. Verder moeten dialysepatiënten weten dat de kans op een succesvolle afloop van een zwangerschap groter is na niertransplantatie. Men moet een hemodialysepatiënte niet op grond van obstetrische en foetale risicofactoren afraden zwanger te worden, maar men moet per patiënte de risico's afwegen tegen de individuele kans op transplantatie.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.

Mw.H.A.van der Wal, assistent-geneeskundige; A.S.M.Nuijten, gynaecoloog.

Contact mw.H.A.van der Wal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties